tinahuuntinahuun³vhealsanar...ne̱ uun nucua̱j yo'ó tinúú ní' tinahuun so' man síí ran' ......others of our brothers have the ability to heal those who suffer...y otros de nuestros hermanos reciben el don de curar enfermos.1CO 12:9ø