yu'va̱' cha̱'yu'va'¹ cha'² nunclean food, non-kosher food, forbidden foodcomida prohibidaYu'va̱' cha̱' nee̱ ga̱a guii gue̱e̱. It is a sin to eat meat during the holy days. Es pecado comer carne en los dias santos.