yu'vejyu'vej³²nthreadhiloVaa yu'vej rihaan so̱' na' ne̱ nuva̱j saga̱n' ráj.Do you have any thread, because I want to sew my clothes. Tendrás hilo, porque quiero coser mi ropa.