tinanga'tinanga'³1vphotograph, make an image offotografiar Ca've̠e tinanga' so̠' manj na'?Can you take a picture of me?Podrías fotografiarme?ø2nimageñanj tinanga'