lli'zhi'³ntraptrampaQui'ya̱j ní' xi' ne̱ quini̱j xtuu. Let's make a trap to catch rats. Hagamos trampa para que caigan ratones. This is a small trap for rats. Esta es una trampa pequeña para ratones.cfra'nga'