ta'a̱j1ta'aj²npart, half, some ofparte, mitadDan me se nata' nii che'é so' rihaan nij yuvii̱ yaníj yuvii̱ ne noco' sena̱na̱ Diose̱, ne̱ cuchumán rá ta'a̱j nij so' quene'en nij so' man so' a. And they explained about him to the Gentiles who did not follow the word of God and some of them believed in him.1TI 3:16eta'a̱j yuvii̱some of the peopleHoll. sketch p2728.1.6.1PartParteda'aj